ΒΡΑΒΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΙΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ (REGIOSTARS 2016)

ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΥΠ.ΕΣ.