ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ – ΠΛΑΙΣΙΟ «ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020» ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ, 2014 – 2020: ΝΕΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΜΕ ΛΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΒΑΣΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΦΥΣΗ

ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΥΠ.ΕΣ.