ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΗΣ ΚΕΔΕ, ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 16 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016

Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ