ΟΡΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 2 «ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΩΝ» ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΘΝΙΚΟ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ»

ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΥΠ.ΕΣ.