Συνεδρίαση της Επιτροπής Ορεινών Περιοχών (Πέμπτη 26 Νοεμβρίου 2015)

Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ