Α.ΝΕΑ 3ΜΗΝΗ ΠΑΡΑΤ. ΤΗΣ ΠΡΟΘ. ΥΠΟΒ. ΑΙΤ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝ. ΣΤΗΝ ΑΣΦ. ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ/ “Η & ΤΟΥ ΕΤΕΑ ΧΡΟΝ. ΑΠΑΣΧ. ΣΕ ΠΡΟΓΡ. ΑΠΟΚΤ. ΕΡΓ. ΕΜΠΕΙΡ. ΣΧΟΛ. ΦΥΛ.-Β. ΔΙΕΥΚΡ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜ. ΤΗΣ ΔΙΑΤ. ΤΟΥ ΑΡ.248 ΤΟΥ Ν.4281/2014 & ΤΗΣ Φ.11321/19937/1443/20.11.2014 ΥΠ. ΑΠΟΦ.

ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΙΚΑ