Συνεδρίαση της Επιτροπής Οργάνωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της ΚΕΔΕ – Αθήνα, 22 Μαρτίου 2016

Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ