Συνεδρίαση Επιτροπής Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας – Αθήνα, 22 Δεκεμβρίου 2015

Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ