Συνεδρίαση Επιτροπής Πολιτικής Προστασίας – Αθήνα, 22 Δεκεμβρίου 2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 22122015