Επανασύνδεση ηλεκτρικού ρεύματος σε καταναλωτές με χαμηλά εισοδήματα

Επανασύνδεση ηλεκτρικού ρεύματος σε καταναλωτές με χαμηλά εισοδήματα

Τη δυνατότητα επανασύνδεσης με το δίκτυο ηλεκτρικού ρεύματος σε νοικοκυριά με χαμηλά εισοδήματα, που έχουν αποσυνδεθεί λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών, ανακοινώνει ο Δήμος Αμφίπολης.

Δείτε τα δικαιολογητικά:

ΑΙΤΗΣΗ & ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

Πηγή Δήμος Αμφίπολης Website