Λειτουργία Κατασκηνώσεων του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα

Λειτουργία Κατασκηνώσεων του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα

Στα πλαίσια λειτουργίας των παιδικών εξοχών (κατασκηνώσεων) Νεραΐδας Πεζούλας του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα, σύμφωνα με την αρίθ. Δ11/οικ.16878/678/12-04-2019 (ΦΕΚ 1339/Β΄/2019) ΚΥΑ «Ανάθεση οργάνωσης και λειτουργίας κατασκηνώσεων του κρατικού προγράμματος σε Δήμους» για την έναρξη της εγγραφής και επιλογής παιδιών σας κάνουμε γνωστά τα κατωτέρω:

 Ο Δήμος Λίμνης Πλαστήρα έχει αναλάβει την ευθύνη οργάνωσης και λειτουργίας των παιδικών εξοχών – κατασκηνώσεων της Νεραΐδας Πεζούλας, οι οποίες θα λειτουργήσουν κατά την καλοκαιρινή περίοδο 2019.

Στις κατασκηνώσεις θα γίνονται δεκτά παιδιά που έχουν ανάγκη παραθερισμού, αγόρια και κορίτσια ηλικίας από 6 έως 16 ετών ήτοι γεννημένα από 01/01/2003 έως 31/12/2013.

Οι κατασκηνωτικές περίοδοι θα είναι τρεις (3) και θα έχουν διάρκεια δέκα (10) ημερών κάθε μια:

1η Περίοδος από 1/8/2019 έως 10/8/2019 θα φιλοξενηθούν παιδιά

2η Περίοδος από 12/8/2019 έως 21/8/2019 θα φιλοξενηθούν παιδιά

3η Περίοδος από 24/8/2019 έως 2/9/2019 θα φιλοξενηθούν ηλικιωμένοι

 

Η άφιξη και η αποχώρηση των παιδιών από την κατασκήνωση θα γίνεται με ευθύνη του γονέα – κηδεμόνα

 

Ο Τρόπος και η διαδικασία της εγγραφής των κατασκηνωτών περιγράφεται αναλυτικά στην ανωτέρω Κ.Υ.Α..

 

Σύμφωνα με το άρθρο 6 της ανωτέρω Κ.Υ.Α. καθορίζετε το ποσό συμμετοχής για τους κατασκηνωτές σε τριάντα (30,00)€, το οποίο θα καταβάλλεται όταν το παιδί ή ο ηλικιωμένος θα επιλεχθεί στο κατασκηνωτικό πρόγραμμα.

Τα παιδιά των πολύτεκνων και τρίτεκνων οικογενειών, των οικογενειών που ο ένας ή

και οι δύο γονείς είναι άνεργοι καθώς και των οικογενειών που είναι δικαιούχοι του

προγράμματος ΚΕΑ και τα ηλικιωμένα άτομα δικαιούχοι του προγράμματος ΚΕΑ δεν

θα καταβάλλουν συμμετοχή.

 

Για την εγγραφή των παιδιών απαιτείται:

-Αίτηση-Υπεύθυνη δήλωση του γονέα στην οποία θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο, το φύλο και η ημερομηνία γέννησης του παιδιού. Επιπλέον θα αναγράφεται το ύψος του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος του φορολογικού έτους 2018, ο αριθμός των προστατευόμενων μελών , οι ηλικίες των τέκνων, ο τύπος της οικογένειας (π.χ. μονογονεϊκή, τρίτεκνη, πολύτεκνη), άλλα κοινωνικά χαρακτηριστικά (π.χ. άνεργοι, ανασφάλιστοι, σε κατάσταση ενδείας, οικογένειες σε κρίση, πληθυσμιακές μειονότητες κ.λ.π)

-Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας αιτούντος γονέα.

– Εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογικού έτους 2018

-Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

– Βεβαίωση ιδιώτη γιατρού ή γιατρού του ασφαλιστικού φορέα στην οποία υποχρεωτικά να αναγράφεται : η κατάσταση υγείας του παιδιού , ο εμβολιασμός του με τα υποχρεωτικά εμβόλια , ότι δεν πάσχει από μεταδοτικά νοσήματα , ότι η εν γένει κατάσταση της υγείας του επιτρέπει τη συμμετοχή του σε κατασκηνωτικό πρόγραμμα και τυχόν λοιπές παρατηρήσεις (φαρμακευτική αγωγή , αλλεργίες κ.λ.π)

– Φωτοτυπία βιβλιαρίου υγείας παιδιού.

Για τις κάτωθι περιπτώσεις :

– μονογονεϊκή οικογένεια: το έντυπο της επιμέλειας και της γονικής μέριμνας.

-Άνεργοι: βεβαίωση ανεργίας ΟΑΕΔ έκδοσης εντός 5 ημερών πριν την υποβολή της

αίτησης.

-Αλλοδαποί: φωτοτυπία άδειας διαμονής σε ισχύ.

 

Για την εγγραφή των ηλικιωμένων ατόμων απαιτείται:

– Αίτηση ατόμου προς το Δήμο Λίμνης Πλαστήρα.

-Υπεύθυνη δήλωση που θα αναφέρει το ύψος του οικογενειακού ή ατομικού

εισοδήματος του.

– Βεβαίωση ιδιώτη γιατρού ή γιατρού του ασφαλιστικού φορέα στην οποία

υποχρεωτικά να αναγράφεται ότι δεν πάσχει από μεταδοτικά νοσήματα και ότι η εν

γένει κατάσταση της υγείας του επιτρέπει τη συμμετοχή του σε κατασκηνωτικό

πρόγραμμα.

Οι αιτήσεις θα διαβιβάζονται συλλογικά μέσω ΚΑΠΗ που συμμετέχει κάθε

ηλικιωμένος είτε ατομικά για τα μεμονωμένα ηλικιωμένα άτομα.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΕΣ ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ ΜΕΧΡΙ 12-07-2019.

 

Στην αίτηση – υπεύθυνη δήλωση να αναγράφεται και η προτίμηση του κατασκηνωτή

ως προς την κατασκηνωτική περίοδο που θέλει να συμμετάσχει.

Στην επιλογή των κατασκηνωτών θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας ως προς

την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, τους οικονομικά ασθενέστερους και

τους δημότες του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα.

 

Για την αίτηση συμμετοχής στην κατασκήνωση και οτιδήποτε άλλο

απαραίτητο έγγραφο, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στην

ιστοσελίδα του Δήμου www.plastiras-ota.gr, από όπου μπορούν να τα εκτυπώσουν.

 

Οι αιτήσεις μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα κατατίθενται ή θα

ταχυδρομούνται στον Δήμο Λίμνης Πλαστήρα και στη διεύθυνση :

ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ(Για παιδικές εξοχές-κατασκηνώσεις)

ΜΟΡΦΟΒΟΥΝΙ

Τ.Κ. 43150 ΚΑΡΔΙΤΣΑ

 

Τηλέφωνα επικοινωνίας για πληροφορίες :24413-52216 και 24413-52202

 

2019 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΝΕΡΑΙΔΑΣ[4478]

IATRIKH-KARTELA-KATASK.
2019 δελτιο συμμετοχης στην κατασκηνωση-2
2019 ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ

 

Πηγή Δήμος Λίμνης Πλαστήρα Website