ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ

ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ