ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ 2016 (ΠΡΩΗΝ ΣΑΤΑ), ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΥΦ.ΕΣ.