ΒΡΑΒΕΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠ.ΕΣ.