Περίληψη προκήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια συνδέσεων κινητής τηλεφωνίας

Η ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ