Συνεργασία δήμων και υπουργείου Παιδείας  για την ομαλή ένταξη των παιδιών των προσφύγων στην εκπαίδευση ζητά η ΚΕΔΕ -Το  νέο πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης στους δήμους στη συνεδρίαση της Επιτροπής Παιδείας, Θρησκευμάτων και  Νεολαίας της ΚΕΔΕ

Η εκπαίδευση των παιδιών των προσφύγων και το νέο πρόγραμμα Δία Βίου Μάθησης στους δήμους,  απασχόλησαν την Επιτροπή Παιδείας, Θρησκευμάτων και  Νεολαίας της ΚΕΔΕ κατά τη συνεδρίαση της τη Τρίτη 20 Σεπτεμβρίου.

Σε ότι αφορά στην εκπαίδευση των παιδιών των προσφύγων τονίστηκε ότι  η απουσία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης από το σχεδιασμό των δράσεων και η έλλειψη συνεργασίας του αρμόδιου υπουργείου με τους δήμους μπορεί να δημιουργήσει σειρά προβλημάτων, τα οποία θα δυσχεράνουν τη διαδικασία ένταξης των παιδιών των προσφύγων στην εκπαίδευση.

Με δεδομένο ότι το δικαίωμα στην εκπαίδευση αποτελεί αναφαίρετη και βασική ανάγκη για όλα τα παιδιά και ιδιαίτερα στη συγκεκριμένη περίπτωση που η ομαλή ένταξη στην εκπαίδευση των παιδιών των προσφύγων θα συμβάλει στον περιορισμό των κοινωνικών ανισοτήτων, αλλά και στη δική τους καλύτερη ένταξη στις τοπικές κοινωνίες, η Επιτροπή θεωρεί ότι η ουσιαστικότερη συνεργασία με τα αρμόδια υπουργεία και η συμμετοχή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στο σχεδιασμό των απαραίτητων δράσεων είναι επιτακτική ανάγκη.

Για το λόγο αυτό και με αφορμή την ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, η Επιτροπή Παιδείας, Θρησκευμάτων και Νεολαίας της ΚΕΔΕ, στην οποία Πρόεδρος είναι ο Δήμαρχος Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη Γ. Ιωακειμίδης, ενώ αντιπρόεδρος είναι ο Δημοτικός Σύμβουλος Ναυπάκτου  Θ. Παπαθανάσης, αποφάσισε την αποστολή επιστολής στο σύνολο των δήμων, με σαφή εστίαση στους δήμους που διαθέτουν δομές φιλοξενίας, με την οποία θα καλούνται να καταγράψουν τις παρατηρήσεις τους και τα σχόλια τους, ώστε αυτά να μεταβιβαστούν στο αρμόδιο υπουργείο με σκοπό να συμβάλλουν στον ολοκληρωμένο σχεδιασμό των δράσεων εκπαίδευσης των παιδιών προσφύγων.

Σε δηλώσεις του ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ Γ. Πατούλης τόνισε τα εξής:

«Για άλλη μία φορά η κυβέρνηση λειτούργησε αιφνιδιαστικά και ερήμην των Δήμων, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί αναταραχή στους κόλπους των τοπικών κοινωνιών για ένα τόσο σοβαρό θέμα, όπως είναι η εκπαίδευση των παιδιών των προσφύγων.

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση από την πρώτη ημέρα που ήρθε αντιμέτωπη με τη διαχείριση της προσφυγικής κρίσης, λειτούργησε με υπευθυνότητα, σοβαρότητα και εστίασε στην ανθρωπιστική διάσταση του ζητήματος. Έδωσε δύσκολες εξετάσεις και τις πέρασε με επιτυχία.

Η κεντρική εξουσία πρέπει επιτέλους να αντιληφθεί ότι πρέπει να ξεπεράσει την εμμονή της να αποφασίζει για εμάς, χωρίς εμάς. Η κοινωνική ενσωμάτωση των προσφύγων στις τοπικές κοινωνίες στην οποία συμπεριλαμβάνεται και η εκπαίδευση των παιδιών τους, είναι ένα θέμα που χρήζει διαχείρισης κατόπιν διαβούλευσης και συνεννόησης με τους Δήμους. Δεν υπάρχουν περιθώρια για ερασιτεχνισμούς. Απαιτείται συγκριμένο σχέδιο και μεθοδικότητα προκειμένου να επιτευχθεί η ομαλή ένταξη αυτών των παιδιών στην εκπαιδευτική διαδικασία».

Το δεύτερο ζήτημα που απασχόλησε την Επιτροπή αφορά στην εξέλιξη του νέου προγράμματος Δία Βίου Μάθησης, όπου έγινε ενημέρωση από τον Γενικό Γραμματέα Δια Βίου Μάθησης Παυσανία Παπαγεωργίου.

Σύμφωνα με τον Γενικό Γραμματέα, τον Οκτώβριο αναμένεται να ολοκληρωθεί ο επανασχεδιασμός του προγράμματος, ώστε να ξεκινήσει εκ νέου η λειτουργία του, με τη συμμετοχή των Δήμων.

Στην προηγούμενη φάση του προγράμματος είχαν λάβει μέρος περισσότεροι από 250 Δήμοι, με 275.000 επωφελούμενους, που παρακολούθησαν 15.000 τμήματα επιμόρφωσης, στα οποία εργάστηκαν πάνω από 5.000 άτομα, ως εκπαιδευτές ή διοικητικό προσωπικό.

Ο προϋπολογισμός της προηγούμενης φάσης ανήλθε στα 86 εκ. €.

Στην παρούσα φάση και σύμφωνα με το νέο ΕΣΠΑ, ο προϋπολογισμός του νέου προγράμματος ανέρχεται στα 32 εκ. €, με στόχο να εξυπηρετηθούν τουλάχιστον ο ίδιος αριθμός δήμων, αλλά με περισσότερους ωφελούμενους. Λόγω της περιορισμένης χρηματοδότησης και για να μην επηρεαστεί η λειτουργία του προγράμματος, ο επανασχεδιασμός προβλέπει τον περιορισμό του διοικητικού κόστους του. Για το λόγο αυτό έχει συμφωνηθεί η σύμπραξη των Κέντρων Δία Βίου Μάθησης με τα Κέντρα Κοινότητας, που θα λειτουργήσουν στους δήμους, ώστε η ενημέρωση και πληροφόρηση των δημοτών, σχετικά με τα προγράμματα επιμόρφωσης να γίνεται μέσω των Κέντρων Κοινότητας, με σκοπό την εξοικονόμηση πόρων.

Σε περίπτωση που τα Κέντρα Κοινότητας δεν λειτουργήσουν, το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί με βάση τον παλιό σχεδιασμό, αξιοποιώντας το συντονιστή του δήμου για την πληροφόρηση των δημοτών.

Η βασική αλλαγή που εισάγεται στο νέο κύκλο των προγραμμάτων Δία Βίου Μάθησης είναι το γεγονός ότι παρόλο που εξακολουθούν να είναι προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης, ωστόσο στη νέα φάση, θα είναι εστιασμένα στις πραγματικές ανάγκες των δήμων και θα έχουν ως στόχο την απόκτηση νέων δεξιοτήτων, που θα μπορούν στην συνέχεια να πιστοποιηθούν από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ).

Βασικός στόχος της πιστοποίησης είναι η δυνατότητα ανάπτυξης του ανθρωπίνου δυναμικού, με νέα προσόντα και η δημιουργία μεγαλύτερων πιθανοτήτων επανένταξης των δημοτών, στην αγορά εργασίας, ώστε να ενισχυθεί και η κοινωνική συνοχή των τοπικών κοινωνιών.

Ως κύριος άξονας του νέου προγράμματος διαμορφώνεται το τρίπτυχο Εκπαίδευση – Κατάρτιση – Απασχόληση.

Για να επιτευχθεί η υλοποίηση του νέου προγράμματος είναι απαραίτητη η ουσιαστική συνεργασία με τους δήμους, οι οποίοι θα κληθούν να καταθέσουν προτάσεις που να εστιάζουν στις πραγματικές ανάγκες των τοπικών κοινωνιών τους, ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες τους. Ώριμες θα θεωρούνται οι προτάσεις που θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες αυτές και θα συνοδεύονται από επιχειρηματολογία που θα βασίζεται είτε στην εμπειρία από την προηγούμενη υλοποίηση αντίστοιχων προγραμμάτων, είτε στις ανάγκες ανάπτυξης του τοπικού ανθρωπίνου δυναμικού. Για την ομαλότερη υλοποίηση της νέας φάσης θα υπάρχει συνεχής αξιολόγηση των προγραμμάτων, ώστε αν εντοπιστούν προγράμματα που υπολειτουργούν ή δεν αξιοποιούνται να τερματιστούν και η χρηματοδότηση να χρησιμοποιηθεί για νέα.

Το σύνολο των λεπτομερειών του νέου προγράμματος θα είναι διαθέσιμο στην πρόσκληση, η οποία υπολογίζεται ότι θα δημοσιευτεί μέσα στον Οκτώβριο.

Η Επιτροπή Παιδείας, Θρησκευμάτων και Νεολαίας, αλλά και η ΚΕΔΕ στο σύνολό της, έχει ήδη δηλώσει την αντίρρηση της σχετικά με τον περιορισμό του διαθέσιμου προϋπολογισμού για τα Προγράμματα Δια Βίου Μάθησης.

Ο γενικός γραμματέας Δία Βίου Μάθησης δήλωσε όμως ότι η χρηματοδότηση, τουλάχιστον στην παρούσα φάση, δεν μπορεί να τροποποιηθεί, καθώς οι πόροι προέρχονται από το ΕΣΠΑ και για το λόγο αυτό είναι προσδιορισμένοι. Δεν απέκλεισε ωστόσο το γεγονός σε μελλοντική φάση να μπορέσει να γίνει ανασχεδιασμός του προϋπολογισμού και να αυξηθούν οι διαθέσιμοι πόροι.

 

 

spot_imgspot_img

Related Articles

Get in touch

45ΥποστηρικτέςΚάντε Like
7ΑκόλουθοιΑκολουθήστε

Τελευταία Νέα