Συνέδριο «Η Ισότητα στην Πόλη» – Καβάλα, 1-2 Απριλίου 2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

ΛΙΣΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ