Συνέδριο για το προσφυγικό – Παρουσίαση μελέτης του ΙΤΑ (Σάμος, 2-4 Ιουνίου 2016)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ