ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ – ΔΕΥΤΕΡΑ 22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016

Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ