Συνεδρίαση της Επιτροπής Αγροτικής Ανάπτυξης της ΚΕΔΕ – Αθήνα, 18 Νοεμβρίου 2016

Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ