Συνεδρίαση Επιτροπής Οικονομικών των ΟΤΑ (Παρασκευή 22 Απριλίου 2016)

Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ