Διημερίδα ΚΕΔΕ – Ελεγκτικού Συνεδρίου (14-15 Απριλίου 2016) – Εισήγηση Προέδρου ΚΕΔΕ – εισηγητών Ε.Σ. – Νομολογία Ελεγκτικού Συνεδρίου

Η ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΚΕΔΕ Γ.ΠΑΤΟΥΛΗ

Εισηγήσεις των εκπροσώπων του Ελεγκτικού Συνεδρίου

Νομολογία Ελεγκτικού Συνεδρίου (περιεχόμενο usb)