Ψήφιση και επικύρωση προϋπολογισμού τρέχοντος έτους

ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΥΠ.ΕΣ.