Πρόσκληση στην επιμορφωτική ημερίδα δημάρχων και δημοτικών συμβούλων των Περιφερειών Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης και Κεντρικής Μακεδονίας – Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2015

Η Πρόσκληση