ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ, ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017

Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ