ΠΑΡΟΧΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΥΠ.ΕΣ.