okoip.gov.gr: Σε εφαρμογή το νέο πλαίσιο διαφάνειας και λογοδοσίας των Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών

Σε λειτουργία τέθηκε την Τρίτη 17 Οκτωβρίου η νέα εφαρμογή του Υπουργείου Εσωτερικών που αφορά στο πλαίσιο καταγραφής και διαφάνειας των Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών (Ο.Κοι.Π.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης  gov.gr και στη διεύθυνση okoip.gov.gr.

Οι Ο.Κοι.Π. είναι μη κρατικές, μη κυβερνητικές, μη κερδοσκοπικές οργανώσεις που ιδρύονται και δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και στηρίζονται στην ιδιωτική πρωτοβουλία.

Δημιουργείται έτσι ένα πλήρες πλαίσιο διαφάνειας και λογοδοσίας των Ο.Κοι.Π. Στις δύο διακριτές βάσεις δεδομένων που περιλαμβάνονται στη νέα εφαρμογή – τη  Δημόσια Βάση Δεδομένων και το Ειδικό Μητρώο – οι Ο.Κοι.Π. και οι Κοινωφελείς Φορείς δηλώνουν στοιχεία για την ίδρυσή τους, τα όργανα διοίκησης, τη λειτουργία τους και τις κρατικές χρηματοδοτήσεις που λαμβάνουν.

Η εγγραφή στις βάσεις δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών έχει υψηλό βαθμό απαιτήσεων και συνιστά εχέγγυο διαφάνειας. Οι Ο.Κοι.Π που επιλέγουν να καταχωριστούν σε αυτές απολαμβάνουν οφέλη όπως φορολογικά κίνητρα προς ενίσχυση της κοινωφελούς δράσης τους και πρόσβαση στη διεκδίκηση κρατικών χρηματοδοτήσεων.

Η ελεύθερη πρόσβαση στις δύο νέες βάσεις δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών επιτρέπει την ενημέρωση οποιουδήποτε ενδιαφερόμενου για την εγγραφή μιας Ο.Κοι.Π προκειμένου για παράδειγμα να συνεργαστεί μαζί της, να προβεί σε δωρεά προς αυτήν, να ενημερωθεί για λόγους διαφάνειας και εμπιστοσύνης.

Η διαφορά μεταξύ της Δημόσιας Βάσης Δεδομένων και του Ειδικού Μητρώου έγκειται στο είδος και τον αριθμό των απαιτούμενων δικαιολογητικών, το ύψος των εν δυνάμει κρατικών χρηματοδοτήσεων στο οποίο αποκτάται δικαίωμα διεκδίκησης και το εύρος των φορολογικών κινήτρων από τα οποία επωφελούνται οι εγγεγραμμένες οργανώσεις και φορείς.

Συγκεκριμένα,  η καταχώριση στη Δημόσια Βάση Δεδομένων παρέχει οφέλη όπως πρόσβαση στη διεκδίκηση κρατικών χρηματοδοτήσεων έως 50.000 ευρώ ετησίως και φορολογικές ελαφρύνσεις όπως η απαλλαγή από τον ειδικό φόρο ακινήτων και από τον Φ.Π.Α για την παροχή υπηρεσιών και την παράδοση αγαθών με την ευκαιρία εκδηλώσεων. Η καταχώριση στη Δημόσια Βάση Δεδομένων γίνεται μία φορά, με την υποβολή σχετικής αίτησης στην εφαρμογή, την επισύναψη των απαιτούμενων δικαιολογητικών και την  καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ύψους 20 ευρώ.

Αντίστοιχα, η εγγραφή στο Ειδικό Μητρώο  απαιτεί επιπρόσθετα δικαιολογητικά όπως αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας, βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας και έκθεση ελέγχου ορκωτού λογιστή. Ως εκ τούτου, η εγγραφή σε αυτή τη βάση προσφέρει περαιτέρω οφέλη στις εγγεγραμμένες Ο.Κοι.Π. Παραδείγματος χάριν, εξασφαλίζεται το δικαίωμα διεκδίκησης κρατικών χρηματοδοτήσεων ανεξαρτήτως ποσού και παρέχονται επιπλέον φορολογικά κίνητρα για την ενίσχυση της κοινωφελούς δράσης των εγγεγραμμένων Ο.Κοι.Π. Μεταξύ άλλων, προβλέπεται η μείωση φόρου κατά σαράντα τοις εκατό (40%) επί των δωρεών, ο μη υπολογισμός τεκμαρτού εισοδήματος για τους παραχωρούντες ακίνητα και η απαλλαγή από ΕΝΦΙΑ και τέλη κυκλοφορίας οχημάτων των εγγεγραμμένων Ο.Κοι.Π. Η αρχική εγγραφή στο Ειδικό Μητρώο απαιτεί την καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ύψους 200 ευρώ, ενώ προβλέπεται ετήσια ανανέωση της εγγραφής κατόπιν καταβολής αντίστοιχου παραβόλου ύψους 50 ευρώ.

Σημειώνεται ότι όταν μία Ο.Κοι.Π εγγράφεται στο Ειδικό Μητρώο καταχωρίζεται αυτομάτως και στη Δημόσια Βάση Δεδομένων. Αντιθέτως, η καταχώριση μιας Ο.Κοι.Π στη Δημόσια Βάση Δεδομένων δεν σημαίνει την αυτόματη ένταξή της στο Ειδικό Μητρώο.

Η Υπουργός Εσωτερικών Νίκη Κεραμέως δήλωσε: «Προκειμένου να θωρακίσουμε περαιτέρω την κοινωνική προσφορά, το κοινωνικό αγαθό του εθελοντισμού, καθίσταται επιτακτική η ανάγκη να υπάρξει ένα πλήρες πλαίσιο διαφάνειας και λογοδοσίας των Οργανώσεων Κοινωνίας των Πολιτών. Στην κατεύθυνση αυτή καθιερώνουμε δύο νέες, σύγχρονες βάσεις δεδομένων κατ’ εφαρμογή του νόμου 4873/2021, οι οποίες ενισχύουν την ακεραιότητα, τη διαφάνεια, τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση. Στόχος μας να ενδυναμώσουμε το έργο των εθελοντικών οργανώσεων, να παράσχουμε υγιή κίνητρα ».

spot_imgspot_img

Related Articles

Get in touch

45ΥποστηρικτέςΚάντε Like
7ΑκόλουθοιΑκολουθήστε

Τελευταία Νέα