Γνωστοποίηση των ρυθμίσεων του άρθρου 43 Ν. 4369/2016 (Α’ 33)

ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ