Αναλύσεις Θαλασσινού νερού – 30/05/2019 και 12/06/2019

Αναλύσεις Θαλασσινού νερού – 30/05/2019 και 12/06/2019

Σας ενημερώνουμε σχετικά με τις αναλύσεις Θαλασσινού νερού σε τυχαίους δειγματοληπτικούς ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν στις 30 Μαίου και στις 12 Ιουνίου 2019 καθώς και φωτογραφικό υλικό την ημέρα της δειγματοληψίας.

ΘΑΛΑΣΣΑ ΚΑΡΑΝΤΩΝΗΣ 12-6-2019

ΘΑΛΑΣΣΑ ΚΑΡΑΝΤΩΝΗΣ 30-5-2019

ΘΑΛΑΣΣΑ ΜΠΑΚΛΑΚΟΣ 12-6-2019

ΘΑΛΑΣΣΑ ΜΠΑΚΛΑΚΟΣ 30-5-2019

2019_05_30_ΔΗΜΟΣ_ΤΑΝΑΓΡΑΣ_ΔΗΛΕΣΙ2019_06_12_ΔΗΜΟΣ_ΤΑΝΑΓΡΑΣ_ΔΗΛΕΣΙ 2019_06_12_ΔΗΜΟΣ_ΤΑΝΑΓΡΑΣ_ΠΛΑΚΑ_ΔΗΛΕΣΙ

Πηγή Δήμος Τανάγρας Website