Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του έργου «Επίστρωση με συνθετικό τάπητα (ταρτάν) στίβου του γηπέδου Ελευθερούπολης»

Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του έργου «Επίστρωση με συνθετικό τάπητα (ταρτάν) στίβου του γηπέδου Ελευθερούπολης»

Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του έργου «Επίστρωση με συνθετικό τάπητα (ταρτάν) στίβου του γηπέδου Ελευθερούπολης»

Η κλήρωση για την επιτροπή διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 28.06.2019 και ώρα 09:00 στο ηλεκτρονικό σύστημα κληρώσεων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών σύμφωνα με τις πρόνοιες της παρ. 10 του άρθρου 221 και της παρ. 6 του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016

Με την υπό ανάθεση σύμβαση πρόκειται να γίνει η επίστρωση με συνθετικό τάπητα (ταρτάν) των διαδρόμων μήκους και του χώρου των αθλημάτων στίβου στο γήπεδο Ελευθερούπολης.

Το έργο έχει προϋπολογισμό 600.000,00 € με ΦΠΑ και θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τον Ν.4412/2016.

Πηγή Δήμος Παγγαίου Website