Β” μέρος του Προγράμματος Επιμόρφωσης Δημάρχων και Δημοτικών Συμβούλων 2015

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΗΜΕΡΙΔΩΝ