Συνέδριο προβληματισμού για το φαινόμενο του Ευρωσκεπτικισμού

Συνέδριο προβληματισμού για το φαινόμενο του Ευρωσκεπτικισμού

Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του συνεδρίου με βασικό θέμα «Προετοιμασία για τις Ευρωεκλογές του 2019» την Παρασκευή 15/12/2017, στον χώρο του Πολιτιστικού Κέντρου Νέας Τρίγλιας του Δήμου Νέας Προποντίδας.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των δράσεων του Ευρωπαϊκού έργου με τίτλο «Εκτιμώντας τη φωνή των Πολιτών για την κατανόηση του Ευρωσκεπτικισμού (Value the Voice of Citizens for Understanding Euroscepticism) – VoicEU» που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Ευρώπη για τους Πολίτες (Europe for Citizens) και στοχεύει στην ανάδειξη του θέματος του Ευρωσκεπτικισμού στην Ελλάδα και στο εξωτερικό αναφορικά με την ευρύτερη προβληματική που έχει αναπτυχθεί γύρω από την κατεύθυνση και το είδος της διαδικασίας της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης στο κρισιακό πολιτικό, οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον της τελευταίας δεκαετίας.

Στο συνέδριο παρουσιάστηκαν απόψεις και προβληματισμοί τόσο από την Ελλάδα όσο και από υπόλοιπες  Ευρωπαϊκές χώρες που συμμετέχουν στο έργο (συνολικά 15 χώρες) γύρω από το ζήτημα των επερχόμενων Ευρωεκλογών του έτους 2019.

Την εκδήλωση, η οποία απευθύνονταν κυρίως σε φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Περιφέρειες, Ερευνητικά Κέντρα, Κοινωνικές Οργανώσεις, Οργανώσεις των Πολιτών και σχολεία, τίμησαν με τη συμμετοχή τους οι μαθητές και οι μαθήτριες της Β’ Λυκείου Νέας Τρίγλιας προσδίδοντας ιδιαίτερη προστιθέμενη αξία στη διάδοση των αποτελεσμάτων του εν λόγω Ευρωπαϊκού έργου.

Πηγή: Δήμος Νέας Προποντίδας