Συνέδριο «Η Τοπική Αυτοδιοίκηση, οι Προσφυγικές Ροές και το Μεταναστευτικό Ζήτημα – Επιπτώσεις στην Κοινωνία, την Οικονομία και τον Τουρισμό – Παρουσίαση μελέτης ΚΕΔΕ – ΙΤΑ (Σάμος, 2-4 Ιουνίου 2016)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

ΛΙΣΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ