Συνεδρίαση της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης (Αθήνα, 15 Δεκεμβρίου 2015)

ΑΛΛΑΓΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ – ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΤΙΣ 15 ΔΕΚ 2015

Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ