Συνεδρίαση της Επιτροπής Πολιτισμού και Αθλητισμού της ΚΕΔΕ – Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου 2015

Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ