Συνεδρίαση της Επιτροπής Παιδείας, Θρησκευμάτων και Νεολαίας (Αθήνα, 15 Δεκεμβρίου 2015)

Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ