Συνεδρίαση της Επιτροπής Νησιωτικής Πολιτικής (Τρίτη 10 Νοεμβρίου 2015)

Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ