Συνεδρίαση της Επιτροπής Νησιωτικής Πολιτικής της ΚΕΔΕ (Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου 2016)

Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ