Συνεδρίαση της Επιτροπής Οικονομικών των ΟΤΑ – Αθήνα, 15 Μαρτίου 2017

Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ