Συνεδρίαση της Επιτροπής Ανάπτυξης και Υποστήριξης Επιχειρηματικότητας της ΚΕΔΕ (Αθήνα, 10 Δεκεμβρίου 2015)

Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ