Συνεδρίαση Επιτροπής Ισότητας (Θεσσαλονίκη, 14 Νοεμβρίου 2015)

Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ