Συνεδρίαση Επιτροπής Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας, (Αθήνα, 21 Δεκεμβρίου 2015)

Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ