Συνάντηση του Προέδρου της ΚΕΔΕ Γ. Πατούλη με τον Αν/τη Υπουργό Περιβάλλοντος Γ. Τσιρώνη.

TSIRONIS 1TSIRONIS 2

Γ.Πατούλης – Πρόεδρος ΚΕΔΕ: «Η ΚΕΔΕ δεν θα επιτρέψει άλλους αιφνιδιασμούς στο θέμα της ανακύκλωσης και της διαχείρισης αποβλήτων. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση θα έχει ουσιαστική συμμετοχή και ρόλο στη διαβούλευση»

 

Την κατηγορηματική θέση της ΚΕΔΕ πως οι Δήμοι δεν θα δεχθούν αιφνιδιασμούς και αποκλεισμούς από τη διαδικασία διαβούλευσης επί του νομοσχεδίου για την ανακύκλωση και τη διαχείριση αποβλήτων, διατύπωσε ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ Γ. Πατούλης στον Αν.υπουργό Περιβάλλοντος Γ.Τσιρώνη.

Κατά τη συνάντηση τους η οποία πραγματοποιήθηκε στο υπουργείο Περιβάλλοντος, ο κ. Πατούλης παρέδωσε στον κ. Τσιρώνη υπόμνημα με τις αναλυτικές και συγκεκριμένες θέσεις της ΚΕΔΕ για το ζήτημα, ενόψει της κατάρτισης του Νομοσχεδίου, με την επισήμανση ότι οι προτάσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης θα πρέπει να αποτελέσουν τη βάση ενός γόνιμου και ουσιαστικού διαλόγου επί των δρομολογούμενων ρυθμίσεων.

Όχι στην κρατικοποίηση του συστήματος ανακύκλωσης

Αναφερόμενος στον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ), ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ διατύπωσε την πεποίθηση του ότι πρέπει να έχει ισχυρό εποπτικό ρόλο, ωστόσο υπογράμμισε την ανάγκη διεύρυνσης των μελών του Διοικητικού του Συμβουλίου, με τη συμμετοχή εκπροσώπων από όλους τους φορείς και τα Συστήματα που εμπλέκονται στη διαχείριση αποβλήτων.

Παράλληλα τον ενημέρωσε πως η ΚΕΔΕ θα αποστείλει σχετικά ερωτηματολόγια σε όλους τους Δήμους με στόχο την καταγραφή των αδυναμιών και των δυσλειτουργιών στα συστήματα ανακύκλωσης, προκειμένου να ενσωματωθούν και αυτά στη διαδικασία διαβούλευσης.

Από την πλευρά του ο κ. Τσιρώνης υπογράμμισε πως θα μελετηθούν οι προτάσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και διαβεβαίωσε τον κ. Πατούλη πως η ηγεσία του υπουργείου θα είναι σε διαρκή συνεργασία και διαβούλευση με την ΚΕΔΕ, μέχρι την κατάρτιση του τελικού κειμένου του νομοσχεδίου. Επιπρόσθετα συμφώνησαν να υπάρξει νέα συνάντηση την επόμενη εβδομάδα.

Ειδικότερα η ΚΕΔΕ στο σχετικό υπόμνημα που παρέδωσε στο υπουργείο Περιβάλλοντος επισημαίνει, μεταξύ άλλων, τα εξής:

Η ΚΕΔΕ έχει επανειλημμένως τονίσει ότι δεν είναι δυνατό να έχει προχωρήσει η σύνταξη ενός Νομοσχεδίου για την ανακύκλωση και στη διαχείριση αποβλήτων χωρίς να έχει προηγηθεί ουσιαστικός διάλογος με την Αυτοδιοίκηση Α’ Βαθμού και τα θεσμικά της όργανα.

Η Αυτοδιοίκηση Α’ Βαθμού, η οποία φέρει το κύριο βάρος αλλά και το λειτουργικό κόστος για την υλοποίηση των πολιτικών ανακύκλωσης και διαχείρισης στερεών αποβλήτων,

  • δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως απλός «χρήστης» ή «υπόχρεος» σε βασικές αποφάσεις που έχουν άμεση επίδραση στα οικονομικά και την καθημερινότητα των Δήμων.
  • Δεν είναι δυνατό από τη μια μεριά να υποχρεούνται όλοι οι Δήμοι σε εκπόνηση Τοπικών Σχεδίων Διαχείρισης και από την άλλη να αγνοούνται στη διαδικασία προετοιμασίας των εθνικών πολιτικών ανακύκλωσης και διαχείρισης στερεών αποβλήτων.
  • Επιπλέον, διαδικαστικά και διοικητικά, είναι σοβαρό σφάλμα να κατατίθεται ένα σχέδιο νόμου για την ανακύκλωση από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, ενώ παράλληλα βρίσκονται σε εξέλιξη αντίστοιχες νομοθετικές πρωτοβουλίες που αφορούν το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Απορριμμάτων και την πρωτοβουλία του Υπουργείου Εσωτερικών για το ζήτημα των ΦΟΔΣΑ.

Αυτά τα τρία διαφορετικά στοιχεία συγκροτούν μια τελείως διαφορετική πραγματικότητα σε σχέση με την υφιστάμενη και πρέπει να παρουσιαστούν, να συζητηθούν και εν τέλει να αποφασιστούν με ενιαίο τρόπο και όχι με την αποσπασματικότητα που εμφανίζεται σήμερα.

Δεν είναι δυνατό να ληφθούν αποφάσεις σε σχέση με τους ΦΟΔΣΑ, αγνοώντας τις αλλαγές που προτείνονται στα ζητήματα της ανακύκλωσης και χωρίς άμεση συσχέτιση με τις απαιτήσεις του Εθνικού Σχεδίου.

 

Όχι στις αποσπασματικές ρυθμίσεις

 

Η ΚΕΔΕ έχει επανειλημμένα τονίσει την ανάγκη ολιστικών και συστημικών προσεγγίσεων και όχι αποσπασματικών ρυθμίσεων, που πολύ συχνά, ακόμα και όταν λύνουν επιμέρους θέματα, δημιουργούν περισσότερα προβλήματα από όσα λύνουν.

Υπενθυμίζεται ότι η ΚΕΔΕ έχει καταθέσει μια σειρά από προτάσεις, τόσο μέσω αποφάσεων του ΔΣ της όσο και μέσω των πορισμάτων των συνεδρίων της, οι οποίες φαίνεται ότι δεν λαμβάνονται καν υπόψη από τους συντάκτες του ν/σ.

Με την ευκαιρία αυτή η ΚΕΔΕ ενημερώνει ότι προετοιμάζει ήδη μια πρωτοβουλία που θα αντιμετωπίζει το ζήτημα συνολικά, με ορθολογικό τρόπο, στη βάση των μέχρι σήμερα αποφάσεων και προτάσεων που έχει ήδη καταθέσει.

Σε σύντομο χρονικό διάστημα, η ΚΕΔΕ θα καλέσει όλους της εμπλεκόμενους να τοποθετηθούν επί μιας δέσμης συγκεκριμένων, καινοτόμων αλλά και ρεαλιστικών προτάσεων που θα αντιμετωπίζουν το ζήτημα της ανακύκλωσης και της διαχείρισης στερεών αποβλήτων, στα πλαίσια της πολιτικής της κυκλικής οικονομίας.

 

Όχι στους αποκλεισμούς

 

Η ΚΕΔΕ θεωρεί ότι η διαδικασία  σύνταξης του εν λόγω ν/σ είναι μη αποδεκτή καθόσον απέκλεισε όχι μόνον την ουσιαστική συμμετοχή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που καλείται να εκτελέσει την εναλλακτική διαχείριση, αλλά και τις επιχειρήσεις («Παραγωγούς») που φέρουν το βάρος της χρηματοδότησης, καθώς και των λοιπών κοινωνικών εταίρων, σε αντίθεση τις πολιτικές της ΕΕ που προωθούν την ανάληψη της ευθύνης της εναλλακτικής διαχείρισης από τους ίδιους τους «παραγωγούς προϊόντων», στα πλαίσια της αρχής της Διευρυμένης Ευθύνης του Παραγωγού.

 

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Τηλ.: 2132147514, 2132147540, Fax: 2103899651, E-mail : info@kedke.gr, kedkegr@gmail.com

Related Articles

Δημήτρης Παπαστεργίου, Πρόεδρος ΚΕΔΕ : Θέλουμε πιο διακριτή και ξεκάθαρη παρουσία και παρέμβαση της Αυτοδιοίκησης στο Ταμείο Ανάκαμψης – Μαζί μπορούμε να πετύχουμε περισσότερα

Ημερίδα της Γενικής Γραμματείας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος – 5 +1 Πολεοδομικές παρεμβάσεις του ΥΠΕΝ στο Ταμείο Ανάκαμψης  Η Γενική Γραμματεία Χωρικού Σχεδιασμού και...

Οι απόψεις της ΚΕΔΕ για το νέο εκλογικό νόμο των αυτοδιοικητικών εκλογών

Δημήτρης Παπαστεργίου, Πρόεδρος ΚΕΔΕ: Στη σωστή κατεύθυνση ο νέος εκλογικός νόμος. Οι προτάσεις μας θέτουν ως στόχο την ενίσχυση της δημοκρατικής αντιπροσώπευσης και τη...

Δ. Παπαστεργίου: Οφείλουμε να στηρίξουμε τα παιδιά και να εκπαιδεύσουμε τη νέα γενιά κατά των φαινομένων εκφοβισμού

Σύμφωνο συνεργασίας Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας με το ΚΜΟΠ-Κέντρο Κοινωνικής Δράσης και Καινοτομίας: Δράσεις προστασίας των παιδιών και αντιμετώπισης του εκφοβισμού Σύμφωνο Συνεργασίας για την...

Get in touch

43ΥποστηρικτέςΚάντε Like
3ΑκόλουθοιΑκολουθήστε

Τελευταία Νέα

Έργα ασφαλτοστρώσεων προϋπολογισμού 526.380,81€, ξεκίνησαν σε όλες τις Δημοτικές ενότητες

Ξεκίνησαν οι εργασίες βελτίωσης (ασφαλτοστρώσεις) οδών, σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες (Αλεξάνδρειας, Πλατέος, Αντιγονιδών και Μελίκης) του Δήμου Αλεξάνδρειας, συνολικού προϋπολογισμού 526.380,81  ευρώ. Στις εργασίες...

Ξεκινά το έργο: “Αντικατάσταση αγωγού από αεροδρόμιο έως αντλιοστάσιο Σχηματαρίου”, συνολικού προϋπολογισμού 299.995,00 ευρώ

Υπεγράφη η σύμβαση κατασκευής του έργου «Αντικατάσταση αγωγού από αεροδρόμιο έως αντλιοστάσιο Σχηματαρίου» παρουσία του δημάρχου Τανάγρας, κ. Βασίλη Περγάλια και του εκπροσώπου της...

Σαράντα οικίσκους για τη διενέργεια τεστ κορονοϊού στα νοσοκομεία της Κεντρικής Μακεδονίας παρέδωσε ο Περιφερειάρχης Απόστολος Τζιτζικώστας

Με 40 προκατασκευασμένους οικίσκους (τύπου ISO BOX), για τη διενέργεια τεστ κορονοϊού εξοπλίζει τα νοσοκομεία της Κεντρικής Μακεδονίας η Περιφέρεια. Τους πρώτους οικίσκους παρέδωσε ο Περιφερειάρχης Κεντρικής...

1.840.000 ευρώ για έργα βελτίωσης υποδομών ύδρευσης σε 9 Κοινότητες του Δήμου Καστοριάς

Βελτίωση των υποδομών ύδρευσης σε εννέα Τοπικές Κοινότητες του Δήμου Καστοριάς, συνολικού προϋπολογισμού 1.840.000€ από τη ΔΕΥΑΚ  Υπογραφή σύμβασης ύψους 1.840.000 ευρώ για τη βελτίωση των...

Ανέλκυση βυθισμένων βαρκών και συλλογή κατεστραμμένων από τα δύο λιμάνια της Ν. Ποτίδαιας

Με σκοπό να δουν από κοντά και να οργανώσουν τον τρόπο ανέλκυσης βυθισμένων βαρκών στη Ν. Ποτίδαια, καθώς και τον καθαρισμό σπασμένων και εγκαταλελειμμένων,...