Πρόσληψη ενός ατόμου ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου με 2μηνη σύμβαση

Πρόσληψη ενός ατόμου ΔΕ Χειριστών  Μηχανημάτων Έργου με 2μηνη σύμβαση

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Έχοντας υπόψη τις σχετικές διατάξεις  ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών, συνολικά ενός  (01) ατόμου, ήτοι:  ΔΕ Χειριστών  Μηχανημάτων Έργου (Ισοπεδωτή γαιών-Γκρέιντερ) που θα απασχοληθεί για την κάλυψη εποχιακών αναγκών συντήρησης –αποκατάστασης αγροτικού δικτύου Δήμου Καστοριάς».

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ.docx

Πηγή Δήμος Καστοριάς Website