Πρόσληψη 3 ΥΕ εργατών στην υπηρεσία ύδρευσης του Δήμου Αμφίπολης

Πρόσληψη 3 ΥΕ εργατών στην υπηρεσία ύδρευσης του Δήμου Αμφίπολης

Ο Δήμος Αμφίπολης  ανακοινώνει την πρόσληψη τριών ΥΕ εργατών µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου διάρκειας δύο (2) µηνών, για τις ανάγκες στην υπηρεσία ύδρευσης.

Δείτε την προκήρυξη:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ για πρόσληψη 3 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ στην υπηρεσία ύδρευσης

 

Πηγή Δήμος Αμφίπολης Website