ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΧΟΡΗΓΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ «Μοντέλα Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων και ο Ρόλος των Ο.Τ.Α. – Εκτίμηση Χωρικών, Πληθυσμιακών και Οικονομικών Παραμέτρων»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΧΟΡΗΓΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΧΟΡΗΓΟΥ