Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Επιτροπής Παιδείας, Θρησκευμάτων και Νεολαίας (Αθήνα, 15 Οκτωβρίου 2015)

Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ