Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ισότητας (Αθήνα, 18 Ιανουαρίου 2016)

Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ