ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΔΗΜΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ 20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΚΡΗΤΗΣ