Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για επιχορήγηση καινοτόμων μεταρρυθμίσεων στον τομέα των κοινωνικών υπηρεσιών στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Progress, για την απασχόληση και την κοινωνική καινοτομία.

ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΓΓ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ